STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven bij ons. 

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wenst in te schrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer vindt u op elke factuur die u van ons krijgt. Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden. Deze kan u desgewenst inkijken of annuleren. 

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen en voor elke opvangperiode.

U kan ook inschrijvingen annuleren, onder welbepaalde voorwaarden.

Voorwaarden voor annuleringen:

  • Kosteloos annuleren kan enkel mits het voorleggen van een doktersattest op naam van het kind of een werkgeversattest op naam van een van de ouders uitgeschreven door de werkgever met stempel en handtekening. 
  • elke geannuleerde opvangdag wordt aan 15€ per dag per kind gefactureerd
  • bij elke onaangekondigde af- of aanwezigheid wordt een vergoeding van €5 aangerekend (bij voorkeur per mail of telefonisch)