STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven bij ons. 

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wenst in te schrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer vindt u op elke factuur die u van ons krijgt. Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden. Deze kan u desgewenst inkijken of annuleren. 

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen en voor elke opvangperiode.

 

 Na bevestiging van uw opvangaanvraag kan u enkel nog kosteloos annuleren onder deze voorwaarden:

  • enkel mits het voorleggen van een doktersattest op naam van het kind, te bezorgen binnen de 5 kalenderdagen gerekend vanaf de 1ste afwezigheidsdag.
  • of een werkgeversattest op naam van een van de ouders uitgeschreven door de werkgever met stempel en handtekening, te bezorgen binnen de 5 kalenderdagen gerekend vanaf de 1ste afwezgheidsdag. 

Zoniet zijn wij genoodzaakt onderstaande vergoedingen aan te rekenen:

  • elke geannuleerde opvangdag wordt aan 15€ per dag per kind gefactureerd
  • bij elke onaangekondigde af- of aanwezigheid wordt een vergoeding van €5 aangerekend (bij voorkeur per mail of telefonisch)